تغییرات برنامه کلاسی پیام نور تفت

کار عملی درس امور مسافرت وصدور بلیط

دانشجویان موظفند جهت کار عملی به صورت کار آموزی در آژانس های مسافرتی به مدت ۱۰ ساعت وبا مراحل صدور انواع بلیط آشنا شده وگزارش کار را مورخ ۴/۲/۹۳به استاد مربوطه تحویل نمایند
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10:54  توسط   | 

میانترم درس نظم فارسی4 (مثنوی) استاد شکیبافر

تا صفحه ۲۸۱  چهارشنبه مورخ۲۰/۰۹/۹۲ ساعت ۱۵ برگزار میگردد
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 7:43  توسط   | 

میانترم درس علم النفس استاد شفیع زاده تا صفحه 120مورخ 5/09/92 برگزار میگردد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392ساعت 12:17  توسط   |